Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası Sözleşmeler 5Dış ticaret, çeşitli hukuk sistemlerine sahip, farklı ticaret mevzuatları olan ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Sistem ve mevzuat bakımından birbirinden farklı ülkelerde yerleşik firmaların kendi aralarında kuracakları ticari ilişkiler Uluslararası Ticaret Odasının belirlediği kurallar bütünü, INCOTERMS, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve bölgesel ticari örgütlenmelerin belirlediği normlarla düzenlenir.

ERCA Dış Ticaret ve Danışmanlık Şti., firmalarımıza uluslararası ticaret hukukuna uygun sözleşmeler düzenlerken, firmalarımızın ticari çıkarlarını korumayı ilke edinmiştir.